Προστασία δεδομένων

Ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Σας παρουσιάζουμε την παρούσα ενημέρωση της Autoonline Value Experts Hellas ΜΕΠΕ , εφ εξής Autoonline Hellas .

Η Autoonline Hellas  σέβεται την ιδιωτικότητά σας και έχει ως σκοπό της να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα θα σας πληροφορήσει σχετικά με το πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (χωρίς να ενδιαφέρει από πού την επισκέπτεστε) και να σας ενημερώσει σχετικά με το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και πώς ο νόμος σάς προστατεύει.

Η παρούσα ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα παρέχεται κατά τρόπο που σας επιτρέπει να μεταφέρεστε με κλικ στα ειδικότερα μέρη που αναφέρονται κατωτέρω. Σας παρακαλούμε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Γλωσσάριο, ώστε να κατανοήσετε το νόημα των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα.

 

 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 2. ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

 4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ

 7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  9. ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 10. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

1.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

 Η παρούσα ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα έχει ως σκοπό να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πως η Autoonline Hellas συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων των δεδομένων που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία ενημέρωσης, αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες ή λαμβάνετε μέρος σε κάποιον διαγωνισμό.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε ανηλίκων και δεν συλλέγουμε δεδομένα ανηλίκων.

Είναι σπουδαίο να αναγνώσετε την παρούσα ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα από κοινού με οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα ή ενημέρωση σχετικά με την νόμιμη επεξεργασία που ενδεχομένως θα σας χορηγούμε υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, κατά τις οποίες συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να γνωρίζετε πλήρως πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Η παρούσα ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα είναι συμπληρωματική των λοιπών ενημερώσεων και δεν τις αναιρεί ούτε υπερισχύει αυτών.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η Autoonline Hellas είναι υπεύθυνη επεξεργασίας/εκτελούσα την επεξεργασία και υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα.

 Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις ερωτήσεις αναφορικά με την παρούσα ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα, συμπεριλαμβανομένου και παντός αιτήματος εξάσκησης των εκ του νόμου δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

  

Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας είναι:

 Autoonline Hellas Value Experts Hellas ΜΕΠΕ

 Ελένη Σουλίου

 Λ. Συγγρού 189, ΤΚ 17121, Νέα Σμύρνη, Αττική

 e.souliou@autoonline.com.gr

 2109311804

 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την ελληνική εποπτεύουσα αρχή σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ([www.dpa.gr]). Παρά ταύτα, θα το εκτιμούσαμε, εάν μας δινόταν η ευκαιρία να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας προτού απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας με την πρώτη ευκαιρία.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ  

 

 Η παρούσα ενημέρωση σχετικά με την εμπιστευτικότητα μπορεί να ενημερώνετε από εμάς από καιρού εις καιρόν.

 Είναι σπουδαίο τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας  ενημερώνετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα αλλάζουν κατά τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας.

  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ  

 

 Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων, plug-ins και εφαρμογές. Επιλέγοντας με κλικ τους συνδέσμους αυτούς ή επιτρέποντας στις συνδέσεις αυτές μπορεί να δίδετε τη δυνατότητα σε τρίτους να συλλέγουν ή διαχέουν δεδομένα σας. Δεν ελέγχουμε τους ιστοτόπους τρίτων και δεν φέρουμε ευθύνη σχετικά με τις δηλώσεις αυτών σχετικά με την ιδιωτικότητα. Όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπό μας, σας συνιστούμε να διαβάζετε τη δήλωση σχετικά με την εμπιστευτικότητα του ιστοτόπου, τον οποίο επισκέπτεστε.

 

2.  ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ Μ’ ΕΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Προσωπικά δεδομένα, ή προσωπικές πληροφορίες, σημαίνουν κάθε πληροφορία αναφορικά με ένα πρόσωπο, από την οποία το πρόσωπο αυτό μπορεί να ταυτοποιηθεί. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα, των οποίων η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανωνυμοποιημένα δεδομένα).

  Πιθανώς θα συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και διαβιβάζουμε διαφορετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως ακολούθως:

 •      Ταυτοποιητικά Δεδομένα, τα οποία γενικώς περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται: όνομα, όνομα χρήση ή παρόμοιο ταυτοποιητικό στοιχείο, οικογενειακή κατάσταση, τίτλο, ημερομηνία γέννησης, φύλο.

 •      Δεδομένα επικοινωνίας, τα οποία γενικώς περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται: διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου.

 •      Χρηματοοικονομικά Δεδομένα, τα οποία γενικώς περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται: τραπεζικό λογαριασμό και λεπτομέρειες πληρωμής μέσω κάρτας.

 •      Δεδομένα Συναλλαγών, τα οποία γενικώς περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται: λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές από και προς εσάς και λοιπές πληρωμές προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς.

•      Τεχνικά Δεδομένα, τα οποία γενικώς περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται: διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου, τα δεδομένα εισόδου σας, τύπο και εκδοχή browser, ζώνη ώρα και τόπο, τύπους και εκδοχές browser plug-in, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, καθώς και λοιπή τεχνολογία στις συσκευές, τις οποίες χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα.

 •       Δεδομένα Προφίλ, τα οποία γενικώς περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται: το όνομα και τον κωδικό χρήση, αγορές ή παραγγελίες σας, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις, αποτιμήσεις και απαντήσεις σας σε έρευνες.

 •      Δεδομένα Χρήσης, τα οποία γενικώς περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται: πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 •      Δεδομένα Διαφήμισης και Επικοινωνιών, τα οποία γενικώς περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται: τις προτιμήσεις σας ως προς την λήψη διαφημιστικού υλικού από εμάς και συνδεόμενους μ’ εμάς τρίτους και οι προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

 •      Δεδομένα οχήματος, τα οποία γενικώς περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται: τον αριθμό κυκλοφορίας και τον αριθμό πλαισίου καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με το όχημα.

 Επίσης συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε Συγκεντρωτικά Δεδομένα, όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για κάθε σκοπό. Τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα μπορεί να παράγονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θεωρούνται κατά νόμο προσωπικά δεδομένα, καθώς δεν αποκαλύπτουν αμέσως ή εμμέσως την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό χρηστών που αποκτούν πρόσβαση σε συγκεκριμένη λειτουργία του ιστοτόπου. Παρά ταύτα, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τρόπον ώστε να μπορούν να σας ταυτοποιήσεων αμέσως ή εμμέσως, θα αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση σχετικά με την ιδιωτικότητα.

 Δεν συλλέγουμε Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων σας (που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με την φυλή ή εθνικότητά σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, την ερωτική ζωή, τον γενετήσιο προσανατολισμό, πολιτικές απόψεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και γενικά και βιομετρικά δεδομένα). Ούτε και συλλέγουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ποινικές καταδίκες και ποινικά αδικήματα.

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;  

 Όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα κατά νόμο, ή σύμφωνα με τους όρους μιας σύμβασης, την οποία έχουμε συνάψει μαζί σας και εσείς παραλείπετε να μας χορηγήσεις τα δεδομένα αυτά, όταν ζητηθούν, πιθανώς δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις (π.χ. να σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ακυρώσουμε το προϊόν ή την υπηρεσία, αλλά θα σας ενημερώσουμε σχετικά εάν αυτό ισχύει κατά περίπτωση.

  

3.  ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;  

 Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για την συλλογή δεδομένα από εσάς και αναφορικά μ’ εσάς, μέσω -μεταξύ άλλων-:

  •      Άμεσης επαφής. Μπορείτε να μας χορηγήσετε Ταυτοποιητικά Δεδομένα, Δεδομένα Επικοινωνίας, Χρηματοοικονομικά Δεδομένα, Δεδομένα Προφίλ και Δεδομένα Διαφήμισης και Επικοινωνιών, μεταξύ άλλων και με τη συμπλήρωση αιτήσεων ή επικοινωνώντας μαζί μας ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, με e-mail ή άλλως πως. Η χορήγηση δεδομένων μέσω άμεσης επαφής περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχεται όταν :

 •      υποβάλλετε αίτηση ή αίτημα πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή αγοράζετε αυτά·

 •      δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπό μας·

 •      εγγράφεστε ως συνδρομητής στις υπηρεσίες μας ή τις δημοσιεύσεις μας·

 •      ζητείτε να σας αποσταλεί διαφημιστικό υλικό·

 •      συμμετέχετε σε διαγωνισμό, προωθητική ενέργεια ή έρευνα· ή

 •      μας παρέχετε κριτική.

 •      Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή διαδράσεις. Καθώς διαδράτε με τον ιστότοπό μας, μπορεί αυτομάτως να συλλέξουμε Τεχνικά Δεδομένα, Δεδομένα Χρήσης και Δεδομένα Προφίλ μεταξύ άλλων σχετικά με τον εξοπλισμό σας, της ενέργειες χρήσης του ιστοτόπου και τα υποδείγματα χρήσης. Ενδεχομένως θα συλλέξουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα με την χρήση cookies, καταγραφών server και λοιπών παρόμοιων τεχνολογιών. Επίσης ενδεχομένως θα λάβουμε Τεχνικά Δεδομένα, Δεδομένα Χρήσης και Δεδομένα Προφίλ σας μεταξύ άλλων εάν επισκεφτείτε άλλες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν δικά μας cookies. Παρακαλούμε να διαβάσετε την πολιτική μας για τα cookies για περαιτέρω πληροφορίες.

 •      Τρίτοι ή δημοσίως διαθέσιμες πηγές. Ενδεχομένως θα λάβουμε προσωπικά σας δεδομένα από διαφόρους τρίτους και δημόσιες πηγές, όπως αυτές που αναφέρονται κατωτέρω:

 •      Τεχνικά Δεδομένα από τους ακόλουθους:

 (α) διαφημιστικά δίκτυα

 (β)  παρόχους πληροφοριών αναζήτησης

 •  Δεδομένα Επαφής, Χρηματοοικονομικά Δεδομένα και Δεδομένα Συναλλαγών από παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληρωμών και υπηρεσιών αποστολών όπως τραπεζικά συστήματα πληροφοφίων που εδρεύουν εντός ΕΕ

 •  Ταυτοποιητικά Δεδομένα και Δεδομένα Επαφής από πληροφοριομεσίτες ή συλλογείς δεδομένων

 •  Ταυτοποιητικά Δεδομένα και Δεδομένα Επαφής από δημοσίως διαθέσιμες πηγές όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τα Ληξιαρχεία, τα οποία εδρεύουν εντός της ΕΕ.

  

4.  ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

 Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον ο νόμος μας το επιτρέπει. Κατά κύριο λόγο θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιστάσεις:

 •      Όταν χρειάζεται να ανταποκριθούμε σε συμβατική υποχρέωση σχετικά με σύμβαση, την οποία πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει μαζί σας.

 •      Όταν είναι απαραίτητο για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας (ή αυτών ενός τρίτου) και τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερέχουν ούτε αναιρούν τα έννομα συμφέροντά μας.

 •      Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

 Σε κάθε περίπτωση που η μόνη νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συναίνεση, σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλείτε την συναίνεσή σας οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί μας.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Έχουμε καταγράψει κατωτέρω, σε μορφή πίνακα, περιγραφή των τρόπων, με τους οποίους σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιες νομικές βάσεις θα επαφιέμεθα για το σκοπό αυτό. Έχουμε επίσης καταγράψει κατά περίπτωση τα προστατευτέα έννομα συμφέροντά μας.

 Σημειώστε ότι ενδεχομένως θα επεξεργασθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερες της μιας νομικές βάσεις όσον αφορά τον ειδικό σκοπό, προς τον οποίο θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη νομική βάση, στην οποία στηριζόμαστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που περισσότερες της μιας αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα.

Σκοπός/Δραστηριότητα

Κατηγορία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία περιλαμβανομένου του εννόμου συμφέροντος

Εγγραφή σας ως νέου πελάτη

(α) Ταυτοποιητικά

(β) Επικοινωνίας

Τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων

Η καταγραφή και παράδοση της παραγγελίας σας και/ή η παροχή υπηρεσιών σ’ εσάς, συμπεριλαμβανομένων:

(α) Διαχείρισης πληρωμών, τελών και χρεώσεων

(β) Είσπραξη και ανάκτηση χρημάτων που μας οφείλονται

(α) Ταυτοποιητικά

(β) Επικοινωνίας

(γ) Χρηματοοικονομικά

(δ) Συναλλαγών

(ε) Διαφημίσεων και Επικοινωνιών

(α) Τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων

(β) Απαραίτητα για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας (ανάκτηση οφειλομένων σ’ εμάς χρημάτων)

Η διαχείριση της συμβατικής μας σχέσης, η οποία θα περιλαμβάνει:

(α) Γνωστοποιήσεις σχετικά με αλλαγές στους όρους ή την πολιτική ιδιωτικότητας

(β) Αιτήματα εκ μέρους μας για να καταγράψετε την κριτική σας ή να λάβετε μέρος σε έρευνα

(α) Ταυτοποιητικά

(β) Επικοινωνίας

(γ) Προφίλ

(δ) Διαφημίσεων και Επικοινωνιών

(α) Τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων

(β) Απαραίτητα για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

(γ) Απαραίτητα για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας (τήρηση των αρχείων μας ενημερωμένων και μελέτη του τρόπου, με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/υπηρεσίες)

Να σας παράσχουμε τη δυνατότητα να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό ή να συμμετάσχετε σε έρευνα

(α) Ταυτοποιητικά

(β) Επικοινωνίας

(γ) Προφίλ

(δ) Χρήσης

(ε) Διαφημίσεων και Επικοινωνιών

(α) Τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων

(β) Απαραίτητα για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας (μελέτη του τρόπου, με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/υπηρεσίες, ανάπτυξη αυτών και μεγέθυνση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας)

Η διαχείριση και προστασία της επιχείρησής μας και του παρόντος ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένων ελέγχου βλαβών, ανάλυσης δεδομένων, δοκιμής, συντήρησης συστήματος, υποστήριξης, αναφοράς και φιλοξενίας δεδομένων)

(α) Ταυτοποιητικά

(β) Επαφής

(γ) Τεχνικά

(α) Απαραίτητα για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας (για την διαχείριση της επιχείρησής μας, την παροχή υπηρεσιών διοίκηση και τεχνολογικής πληροφορικής, την ασφάλεια δικτύων, την αποτροπή απάτης και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της επιχείρησης ή του ομίλου)

(β) Απαραίτητα για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση

Η παροχή σχετικού περιεχόμενου του ιστοτόπου και διαφημίσεων προς εσάς και η μέτρηση ή κατανόηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων που απευθύνουμε σ’ εσάς.

(α) Ταυτοποιητικά

(β) Επαφής

(γ)  Προφίλ

(δ) Χρήσης

(ε) Διαφημίσεων και Επικοινωνιών

(ς) Τεχνικά

Απαραίτητα για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας (για τη μελέτη του πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/υπηρεσίες, για την ανάπτυξη αυτών, τη μεγέθυνση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητάς και την ενημέρωση της στρατηγικής αγοράς)

Η χρήση αναλυτικών μεγεθών δεδομένων για την βελτίωση του ιστοτόπου, των προϊόντων/υπηρεσιών, της διαφήμισης, των σχέσεων με τους πελάτες και της εμπειρίας αυτών

(α) Τεχνικά

(β) Χρήσης

Απαραίτητα για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας (για τον ορισμό τύπων πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την ενημέρωση του ιστοτόπου μας, τη μεγέθυνση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την ενημέρωση της στρατηγικής αγοράς)

Προτάσεις και συστάσεις σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

(α) Ταυτότητα

(β) Επαφής

(γ) Τεχνικά

(δ) Χρήσης

(ε) Προφίλ

Απαραίτητα για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας (για την ανάπτυξη των προϊόντων/υπηρεσιών μας και τη μεγέθυνση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας)

   

 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ  

 Πιθανώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Ταυτοποιητικά Δεδομένα, τα Δεδομένα Επαφής, τα Τεχνικά Δεδομένα και τα Δεδομένα Προφίλ σας, ώστε να διαμορφώσουμε άποψη σχετικά με το τι θέλετε ή χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Κατά τον τρόπο αυτό αποφασίζουμε ποια προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές μπορεί να είναι σχετικά για εσάς (το αποκαλούμε marketing).

  Θα λαμβάνετε διαφημιστικές επικοινωνίες από εμάς εάν έχετε ζητήσει από εμάς πληροφορίες ή εάν έχετε αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες ή εάν μας έχετε παράσχει με τις πληροφορίες επικοινωνίας σας όταν δηλώσατε συμμετοχή σε διαγωνισμό ή εγγραφήκατε για μια προωθητική ενέργεια και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον δεν έχετε αρνηθεί την λήψη τέτοιου διαφημιστικού υλικού.

  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ  

 Θα λάβουμε την ρητή σας συναίνεση προτού διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιαδήποτε εταιρεία εκτός του ομίλου εταιρειών Solera για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

ΑΡΝΗΣΗ (OPTING OUT)  

 Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή τρίτους να παύσει η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων οποτεδήποτε στον ιστότοπο και επιλέγοντας ή απεπιλέγοντας τις σχετικές επιλογές, ώστε να ρυθμίσετε τις σχετικές με τις διαφημίσεις προτιμήσεις σας ή ακολουθώντας τους συνδέσμους opt-out σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα σας αποστέλλεται] επικοινωνώντας μαζί μας οποτεδήποτε.

 Εάν αρνηθείτε την λήψη αυτών των διαφημιστικών μηνυμάτων, αυτό δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για μη διαφημιστικούς σκοπούς όπως είναι η παροχή προϊόντος/υπηρεσίας σ’ εσάς, εγγραφή εγγύησης, εμπειρία προϊόντος/υπηρεσίες ή λοιπές συναλλαγές κλπ.

 

COOKIES  

   Όπου κατά περίσταση απαιτείται, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να αρνείται όλα ή ορισμένα από τα cookies. Εάν απενεργοποιήσετε ή αρνηθείτε τα cookies, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ορισμένα μέρη του ιστοτόπου μας πιθανώς θα καταστούν μη προσβάσιμα ή δεν θα λειτουργούν κατά τρόπο ορθό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, παρακαλούμε να δείτε

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ  

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, εκτός εάν εύλογα θεωρείτε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για άλλο σκοπό και ο σκοπός αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να λάβετε επεξήγηση σχετικά με το πώς η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μη σχετικό σκοπό, θα σας ενημερώνουμε και θα αναφέρουμε την νομική βάση, η οποία μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πιθανώς θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή σας, σε συμμόρφωση με τους ανωτέρω κανόνες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

5.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 Πιθανώς θα πρέπει να μοιρασθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους αναφερόμενους κατωτέρω για τους σκοπούς που αναγράφονται στην παράγραφο 4 ανωτέρω.

 •      Εσωτερικοί Τρίτοι, όπως αναφέρονται στο Γλωσσάριο.

 •      Εξωτερικοί Τρίτοι, όπως αναφέρονται στο Γλωσσάριο.

 •      Τρίτα μέρη, στα οποία ενδεχομένως θα επιλέξουμε να πωλήσουμε, μεταβιβάσουμε ή συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησής μας ή περιουσιακά μας στοιχεία. Εναλλακτικά, ενδεχομένως θα επιζητήσουμε να αποκτήσουμε άλλες επιχειρήσεις ή να συγχωνευθούμε με αυτές. Εάν λάβει χώρα οποιαδήποτε αλλαγή στην επιχείρησή μας, τότε οι νέοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα όπως αναφέρεται στην παρούσα Ενημέρωση.

 Απαιτούμε από τους τρίτους να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να αντιμετωπίζουν αυτά σύμφωνα με τον νόμο. Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για ιδίους σκοπούς και επιτρέπουμε σε αυτούς μόνο να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις εντολές μας.

 

6.  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

 Είμαστε μέρος μιας παγκόσμιας οικογένειας εταιρειών που από κοινού λειτουργούν ως Solera. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, το Μεξικό, ο Μαυρίκιος, η Βόρεια Μακεδονία και η Λευκορωσία.

  

7.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 Έχουμε θέσει σε λειτουργία τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο τυχαίας απώλειας, χρήσης ή πρόσβασης χωρίς εξουσιοδότηση, αλλοίωση ή διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, προστηθέντες, συνεργάτες και λοιπούς τρίτους, η χρήση από τους οποίους αποτελεί επιχειρηματική ανάγκη. Τα πρόσωπα αυτά θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά κατά τις εντολές μας και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

 Έχουμε θέσει σε λειτουργία διαδικασία για την αντιμετώπιση κάθε πιθανολογούμενης παραβίασης προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώνουμε εσάς και κάθε κατά περίπτωση αρμόδιο κανονιστικό όργανο, εφόσον υποχρεούμαστε σχετικώς από το νόμο.

  

8.  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ;  

 

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους τα συλλέξαμε, περιλαμβανομένων των σκοπών ικανοποίησης νομικών, λογιστικών ή κανονιστικών απαιτήσεων.

Προκειμένου να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη τον αριθμό, τη φύση και το ευαίσθητο των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημίας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και το κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς δι’ άλλων μέσων, καθώς και τις κατά περίπτωση νομικές απαιτήσεις.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης για διαφορετικές πτυχές των προσωπικών σας δεδομένων είναι διαθέσιμες στην πολιτική διατήρηση της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας μπορείτε να ζητήσετε επικοινωνώντας μαζί μας.

Πιο συγκεκριμένα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενική διατύπωση των ανωτέρω λεχθέντων, κατά νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας (περιλαμβανομένων Επαφών, Ταυτοποιητικών Στοιχείων, Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Δεδομένων Συναλλαγών) για τουλάχιστον 5 έτη από τη στιγμή κατά την οποία σταματούν να είναι πελάτες για σκοπούς φορολογικούς, χρηματοοικονομικού ελέγχου και ικανοποίησης κανονιστικών απαιτήσεων.

Κατά περίπτωση θα μπορείτε να ζητείτε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας: ιδέτε Να ζητείτε την διαγραφή κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ανωνυμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ούτως ώστε να μην μπορούν πλέον να ταυτισθούν μαζί σας) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε στην περίπτωση αυτή θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές εις το διηνεκές χωρίς την ανάγκη περαιτέρω γνωστοποίησης προς εσάς.

   

9.   ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

  

Υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, έχετε δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε να δείτε το Γλωσσάριο κατωτέρω για μια λεπτομερέστερη επεξήγηση αυτών των δικαιωμάτων:

 •      Να ζητείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

 •      Να ζητείτε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.

 •      Να ζητείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

 •      Να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 •      Να ζητείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 •      Να ζητείτε την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων.

 •      Να ανακαλείτε τη συναίνεσή σας.

 Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιώματα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ  

 

 Δεν θα σας ζητηθεί αντίτιμο για την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας).

 

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ 

 

 Πιθανώς θα χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, ώστε να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα πρόσβασής σας στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Τούτο αποτελεί μέτρο ασφαλείας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λαμβάνει. Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας για επιτάχυνση της απόκρισής μας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  

 

 Προσπαθούμε να αποκρινόμαστε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός μηνός. Κατά περίπτωση, μπορεί η απόκρισή μας να απαιτήσει επιπλέον χρόνο, εάν το αίτημά σας είναι ιδιαιτέρως σύνθετο ή έχετε υποβάλει περισσότερα του ενός αιτήματα. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας κρατούμε ενήμερους.

 

10.  ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ  

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ)  

 

Έννομο συμφέρον σημαίνει το συμφέρον της επιχείρησής μας κατά την εκτέλεση και διαχείριση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε σ’ εσάς και την αγορά εν γένει τις καλύτερες υπηρεσίες/προϊόντα και καλύτερη και πιο ασφαλή εμπειρία. Εξασφαλίζουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη και εκτιμούμε τον πιθανό αντίκτυπο σ’ εσάς (τόσο θετικό όσο και αρνητικό) και τα δικαιώματά σας προτού προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αναφορικά με δραστηριότητες, στις οποίες τα συμφέροντά μας υπερκεράζονται από τον αντίκτυπο σ’ εσάς (εκτός εάν έχουμε την συναίνεσή σας ή άλλως πως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο). Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αξιολογούμε τα έννομα συμφέροντά μας έναντι παντός πιθανού αντικτύπου σ’ εσάς, αναφορικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες, επικοινωνώντας μαζί μας.

Τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων σημαίνει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την τήρηση συμβατικής υποχρέωσης την οποία έχουμε συνάψει ή για να ληφθούν τα απαραίτητα βήματα για την μεταξύ μας σύναψη τέτοιας σύμβασης.

Συμμόρφωση με νομική κανονιστική υποχρέωση σημαίνει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η τελευταία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση, στην οποία υποκείμεθα.

  

ΤΡΙΤΟΙ  

 Εσωτερικοί Τρίτοι  

 

 Άλλες εταιρείες του ομίλου Solera/Audatex, οι οποίες ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και διαχείρισης συστημάτων και αναλαμβάνουν να κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες.

 

Εξωτερικοί τρίτοι  

 •              Πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και διαχείρισης συστημάτων.

 •      Επαγγελματίες σύμβουλοι που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή από κοινού εκτελούντες την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζιτών, ελεγκτών και ασφαλιστών που παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες.

 •      Φορολογικές, ρυθμιστικές και άλλες αρχές, που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, οι οποίες απαιτούν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία χρηματοοικονομικών ή συναλλακτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιπτώσεις.

 •      ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΜΈΡΟΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΈΣ ΑΓΟΡΆΣ, ΑΡΧΈΣ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΆΤΗΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ, ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΣΎΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΏΝ Κ.ΛΠ

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

 

 Έχετε δικαίωμα να:

      Ζητείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως “αίτημα πρόσβαση στα δεδομένα του υποκειμένου”). Το δικαίωμα αυτό σας δίνει την δυνατότητα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία διατηρούμε, και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε κατά τρόπο νόμιμο.

      Ζητείτε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία τηρούμε. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διόρθωση των ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων σας, τα οποία τηρούμε, υπό την προϋπόθεση ότι πιθανώς θα πρέπει να ελέγξουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας χορηγείτε.

      Ζητείτε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά σας δεδομένα, όταν δεν συντρέχει λόγος για την συνέχιση της επεξεργασίας τους από εμάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν έχετε επιτυχώς ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσής σας στην επεξεργασία (ιδέτε κατωτέρω), στην περίπτωση που έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα σας παρανόμως ή χρειάζεται να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με το εθνικό δίκαιο. Σημειώστε, παρά ταύτα, ότι ενδεχομένως να μην είναι δυνατό να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας διαγραφής για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, για τους οποίους θα ενημερωθείτε, εφόσον αυτοί ισχύουν, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.

     Εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία αυτή εδράζεται σε έννομο συμφέρον (δικό μας ή τρίτου) και για συγκεκριμένους προσωπικούς σας λόγους επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, καθώς θεωρείτε ότι η επεξεργασία έχει αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Επίσης έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αποδεικνύουμε ότι έχουμε νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, οι οποίοι υπερέχουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

     Ζητείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αναστέλλετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: (α) εάν θέλετε να εξασφαλίσετε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όταν η χρήση των δεδομένων είναι παράνομη αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά, (γ) όταν χρειάζεται να τηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμα και αν δεν τα απαιτούμε πλέον, επειδή θέλετε να εξασφαλίσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις ή (δ) έχετε εναντιωθεί στην εκ μέρους μας χρήση των δεδομένων σας αλλά είναι αναγκαίο για εμάς να διαπιστώσουμε εάν διαθέτουμε υπερέχουσας ισχύς νομικές βάσεις για την χρήση των δεδομένων αυτών.

     Ζητείτε την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σ’ εσάς ή σε τρίτο. Θα παράσχουμε σ’ εσάς ή σε τρίτο, τον οποίο έχετε επιλέξει, τα προσωπικά δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο  προοριζόμενο για ανάγνωση από μηχανή μορφότυπο. Σημειώστε ότι το δικαίωμά σας αυτό αναφέρεται μόνο σε αυτοματοποιημένες πληροφορίες, για τις οποίες αρχικώς μας παρείχατε συγκατάθεση στη χρήση τους ή όταν έχουμε χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για εκτέλεση μιας σύμβασης μ’ εσάς.

     Ανακαλείτε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας όταν βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρά ταύτα, το παρόν δικαίωμα δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα προτού ανακαλέσετε την συναίνεσή σας. Εάν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, πιθανώς δεν θα μπορούμε να σας παράσχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά κατά τον χρόνο ανάκλησης της συναίνεσής σας.


 

3. Cookies:

Στις ιστοσελίδες της AUTOonline χρησιμοποιούνται cookies, τα οποία έχουν ως στόχο να κάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η AUTOonline πιο φιλικές προς το χρήστη, πιο αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ενός χρήστη κατά την επίσκεψη του σε μία ιστοσελίδα. Με απλά λόγια, το cookie είναι ένα είδος στοιχείου αναγνώρισης ενός χρήστη του διαδικτύου, μέσω του οποίου ενημερώνεται ένας ιστότοπος όταν ο χρήστης επισκέπτεται ξανά τη σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο διαβιβάζονται σχετικές πληροφορίες για το χρήστη, έτσι ώστε ο ιστότοπος να μπορεί να σας αναγνωρίσει όταν επανέρχεστε σε αυτήν τη σελίδα, π.χ. οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Τα session cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την αποθήκευση δεδομένων κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας και σβήνονται αυτόματα με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιείται επίσης ένα cookie, το οποίο αποθηκεύει για τρεις μήνες το τμήμα της σελίδας στο οποίο περιηγήθηκε ο χρήστης. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται μόνο για την μεταφορά στην αρχική σελίδα του συγκεκριμένου τμήματος, όταν ο χρήστης επισκέπτεται ξανά τη σελίδα.

Τα cookies δεν είναι προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν μπορούν να διαβάσουν πληροφορίες που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Δεν μπορούν να μεταδώσουν ιούς ή να αποκωδικοποιήσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός χρήστη. Περιέχουν και μεταφέρουν στην ιστοσελίδα μόνο πληροφορίες, τις οποίες καθιστά προσβάσιμες ο ίδιος ο χρήστης.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι, ώστε να μην δέχεται cookies. Στον Internet Explorer 11 για παράδειγμα λειτουργεί ως εξής:

·       Επιλέξτε στη γραμμή μενού κάτω από τα «Εργαλεία» το σημείο «Επιλογές Internet».

·       Επιλέξτε την καρτέλα «Προστασία προσωπικών δεδομένων».

·       Μετακινήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πεδίου στο ανώτερο σημείο («αποκλεισμός όλων των cookies»).

·       Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση επιλέγοντας το «OK».

 Λάβετε ωστόσο υπόψη, ότι τα cookies καθιστούν την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα κατά κύριο λόγο πιο γρήγορη και εύκολη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή χωρίς αυτά. Για αυτό το λόγο, η AUTOonline σας συστήνει να κρατήσετε τη λήψη cookies ενεργοποιημένη.

 

 

 

Επικοινωνία

Εξυπηρέτηση

+30 (0) 210 9311-804

Επανάκληση

rueckruf
Θέλετε να σας καλέσουμε εμείς; Απλά συμπληρώστε και αποστείλατε.