Νούμερα, Ημερομηνίες και Γεγονότα

Τα νούμερα: σε άνοδο

Τα γεγονότα:

  • Κάθε χρόνο περισσότερα από 5.000 οχήματα στην Ελλάδα εκτιμούνται μέσω της AUTOonline.
  • Σε όλη την Ευρώπη είναι περισσότερα από 1 εκατομμύριο.
  • Κάθε μήνα περισσότερα από 500 οχήματα καταλήγουν στην πλατφόρμα της υπολειμματικής αξίας- κάθε μέρα 30.
  • Πάνω από 200 συνεργάτες επαγγελματίες έμποροι υποβάλλουν μία προσφορά κάθε μία ώρα. Και πάνω από 500 πραγματογνώμονες συνεργάζονται μαζί μας.
  • Επιπλέον είμαστε συνεργάτες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Η επιτυχία είναι μεταδοτική. Αν δεν έχετε δοκιμάσει λοιπόν ακόμα την AUTOonline: αξίζει να της δώσετε μία ευκαιρία!

Επικοινωνία

Εξυπηρέτηση

+30 (0) 210 9311-804

Επανάκληση

rueckruf
Θέλετε να σας καλέσουμε εμείς; Απλά συμπληρώστε και αποστείλατε.