Η αρχή της AUTOonline

Η αρχή της AUTOonline: απλά ως θέμα αρχής.

Χρειάζονται μόνο μερικά κλικ για να είναι κάθε όχημα νικητής. Και γίνεται με αυτόν τον τρόπο::

 

Υπολειμματική αξία:

 1. Ένα τρακαρισμένο όχημα έχει τεθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα. (Έχει εκτιμηθεί ή αξιολογηθεί από έναν πραγματογνώμονα)
 2. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες έμποροι υποβάλλουν την προσφορά τους.
 3. Η AUTOonline στέλνει στον ιδιοκτήτη/ ασφαλιστική ένα φύλλο προσφορών με τις τιμές που έχουν υποβληθεί.
 4. Ο πραγματογνώμονας καθορίζει την υπολειμματική αξία και τη χρησιμοποιεί για την έκθεσή του.
 5. Η πραγματογνωμοσύνη αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος.
 6. Είναι ελεύθερος να αποδεχτεί την προσφορά. Στη συνέχεια συνάπτεται μία σύμβαση μεταξύ των δύο μερών.
 7. Ο έμπορος περισυλλέγει το όχημα.
 8. Με εγγύηση από την AUTOonline.

Αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων:

 1. Ένα μεταχειρισμένο όχημα έχει τεθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα. (Έχει εκτιμηθεί ή αξιολογηθεί από έναν πραγματογνώμονα)
 2. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες έμποροι υποβάλλουν την προσφορά τους. Δε βλέπουν την προφορά των άλλων ενδιαφερόμενων.
 3. Η AUTOonline ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τις προσφορές που ελήφθησαν.
 4. Ο ιδιοκτήτης αποφασίσει αν θα πουλήσει ή όχι το όχημα.
 5. Σε περίπτωση συμφωνίας συνάπτεται μία σύμβαση μεταξύ των δύο μερών.
 6. Ο έμπορος περισυλλέγει το όχημα από οπουδήποτε, οποτεδήποτε.
 7. Με εγγύηση από την AUTOonline.

Επικοινωνία

Εξυπηρέτηση

+30 (0) 210 9311-804

Επανάκληση

rueckruf
Θέλετε να σας καλέσουμε εμείς; Απλά συμπληρώστε και αποστείλατε.